Wat is jouw bijdrage aan de organisatie als ondersteuner? Weet jij wat jou uniek maakt? Ben jij je bewust van jouw talenten? Pas als je dit weet en je deze weet te benutten, kun je het verschil maken en onderscheid je je van de rest. Daar geloven wij in!

JIJ

Wij geloven erin dat jouw bijdrage aan een team of organisatie het grootst is als jij je talenten kent en ze optimaal kan en mag inzetten. Dan ben jij namelijk op je best! En weet je wat zo leuk is? Iedereen heeft talenten! Iets waar je goed in bent en waar je in uitblinkt. Ja, ook jij! Kan jij bijvoorbeeld goed luisteren? Ben jij goed in organiseren? Zorgvuldig? Creatief? Kan jij goed plannen? Echt, iedereen heeft talenten, dat is onze overtuiging! Je hoeft ze dus niet te maken, je hoeft ze alleen maar te ontdekken.

Samen

Wij zien dat er veel veranderd binnen organisaties. Vaak genoodzaakt door veranderende markteisen, nieuwe technologische mogelijkheden en/of een nieuwe generatie managers. Dat betekent ook een verandering in jouw rol. Het takenpakket wordt omvangrijker, het werk moet sneller en efficiënter gedaan worden en het werk wordt complexer. Maar al de veranderingen hebben ook een impact op de manier van samenwerken. Steeds vaker zal dit afdelingsoverstijgend of op projectmatige basis zijn.

Organisatie

De wereld verandert en organisaties veranderen. Soms wordt het bedrijf op een andere manier aangestuurd, worden veel van de puur uitvoerende administratieve taken overgenomen door technologie en/of worden zelfsturende teams geïntroduceerd. Daardoor wordt er ook meer van jou verwacht; je wordt geacht mee te denken, vooruit te denken, pro-actief te zijn. Op welke onderdelen en aan welke processen kan jij waarde toevoegen? En hoe kan jij en jouw team het beste inspelen op deze ontwikkelingen?

Vakgebied

Jouw functie verandert, dat is wel duidelijk. Je zult het ongetwijfeld in de praktijk wel merken: minder werk, minder e-mail, minder telefoontjes, minder opdrachten….Dat komt omdat de puur uitvoerende administratieve taken worden overgenomen door technologie en de managers voor wie jij werkt zullen meer ‘self-supporting’ worden. Maar is dat erg? Nee hoor, want er komt iets anders voor in de plaats, mits je alert bent! Je moet alleen voor zorgen dat je weet te anticiperen op deze ontwikkelingen.