Het vak van de ondersteuner verandert; er wordt tegenwoordig om een ander soort ondersteuning gevraagd. Pro-activiteit, oplossingsgericht, zelfsturend en klantgerichtheid zijn eigenschappen die steeds belangrijker worden. Voor veel medewerkers is deze verandering best lastig. Door middel van onze Leergang worden ze door ons goed begeleid om deze veranderingen te accepteren en daarop te anticiperen! Wij doorlopen met hen een aantal stappen:

JIJ

Wij geloven erin dat de bijdrage van een ondersteuner aan een team of organisatie het grootst is als zij zich bewust worden van hun talenten en kwaliteiten en deze weten in te zetten. Tijdens deze dag staat de ondersteuner als individu dus centraal. Meer weten?

SAMEN

Wij geloven erin dat een goed team functioneert op basis van vertrouwen, erkenning en waardering van elkaars talenten. Wat is ieders bijdrage aan het team en waar ligt de kracht van het team en op welke manier zou het beter/anders kunnen? Deze dag staat daarom ook in het teken van het team. Meer weten?

PERSOONLIJKE COACHING

Gedurende de Leergang vinden wij het belangrijk individuele aandacht te geven aan elke deelnemer. Deze tussentijdse sessie is bedoeld om de voorgang van de individuele acties en doelstellingen te bespreken en evt. bij te sturen.

VAKGEBIED

De wereld verandert en ook het takenpakket van ondersteuners verandert. Het is belangrijk dat ze op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die gaande zijn op hun vakgebied. Welke ontwikkelingen zijn dat en welke ontwikkelingen bieden kansen en sluiten aan bij de behoeften en talenten van een ondersteuner? Meer weten?

ORGANISATIE

Juist voor ondersteunende medewerkers is het essentieel om na te blijven denken over de bijdrage die ze kunnen leveren aan een veranderende organisatie. Waar bestaat hun bijdrage uit en hoe kunnen ze deze vergroten zodat het aansluit bij de visie en doelstellingen van de organisatie. Meer weten?

EVALUATIE EN BORGING

Tussentijds en na afloop van de Leergang zullen er boostersessies plaatsvinden voor de follow-up van doelstellingen en acties uit het Persoonlijk Plan en/of het Team Actie Plan én om momentum in het proces te houden.