Leergang Leiderschap

Deze Leergang is erop gericht om als team meer te bereiken; elkaars talenten ontdekken, erkennen en waarderen én leren hoe je beter, efficiënter en plezieriger met elkaar kunt samenwerken. Het zal jullie als team een boost geven maar ook alle teamleden zullen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling!

De leergang bestaat uit 2 dagen en ziet er ongeveer zo uit:

KICK-OFF

Wij starten de Leergang met een kick-off; een goed moment om jullie te laten kennismaken met ons. Wij zullen uitleg geven over de Leergang en alle teamleden krijgen de mogelijkheid hun verwachtingen en/of doelstellingen te delen, met ons én met elkaar.

JIJ

Wij geloven erin dat jouw bijdrage aan een team of organisatie het grootst is als jij je bewust wordt van jouw talenten en kwaliteiten en deze goed weet in te zetten. Tijdens dit onderdeel sta jij als individu dus centraal. Aan het einde van deze dag zul jij (meer) zicht hebben op jouw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en ontwikkeldoelen. We eindigen de dag met een Persoonlijk Actie Plan.

SAMEN

Wij geloven erin dat een goed team functioneert op basis van vertrouwen, erkenning en waardering van elkaars talenten. Wat is ieders bijdrage aan het team en waar ligt de kracht van het team en op welke manier zou het beter/anders kunnen? Deze sessie staat daarom ook in het teken van het team. Aan het einde van de sessie zullen jullie (meer) zicht hebben op ieders bijdrage aan het team, elkaars kwaliteiten erkennen en waarderen, openstaan voor feedback en concrete verbeterpunten hebben gedefinieerd om als team succesvol(ler) te zijn. We eindigen de dag met een Team Actie Plan.

EVALUATIE EN BORGING

Tussentijds en na afloop van de Leergang zullen er 2 Boostersessies plaatsvinden voor de follow-up van doelstellingen en acties uit het Persoonlijk Plan en het Team Actie Plan én om momentum in het proces te houden.

KICK-OUT

De Leergang wordt afgesloten met een gezamenlijke kick-out. De deelnemers lichten de voortgang van hun Persoonlijk Actie Plan en het Team Actie Plan toe. Tot slot worden afspraken gemaakt hoe de begeleiding in de toekomst wordt vormgegeven.

Wil je de mogelijkheden bespreken?

Wil je met ons overleggen en specifiek jouw situatie bespreken zodat wij met jou kunnen meedenken? We reserveren hier graag tijd voor. In principe kun je 30 min reserveren maar als we meer tijd nodig hebben dan maken we daarna gewoon een nieuwe afspraak.

We doen dit via Teams en je krijgt een link naar de vergadering toegestuurd. Dit gesprek is kosteloos.