Referentiecase: Medisch Spectrum Twente

MSTWaarom:
De groep bestuurssecretaresses was relatief nieuw in samenstelling en een belangrijk doel voor deze groep was dan ook om elkaar beter te leren kennen, elkaars talenten en kwaliteiten erkennen en elkaar goed weten aan te vullen. Als een écht werkend team.

De overige groep secretaresses werkt al langere tijd bij MST. Van deze groep, tezamen met het bestuurs-secretariaat werd verwacht dat zij zich bewust werden van hun bijdrage aan de organisatie door zich (meer) pro actief op te gaan stellen. Maar ook de verantwoordelijk-heid te nemen en beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het werk en het plezier in hun werk.

Wie:
Team van 18 secretaresses, waaronder 6 bestuurssecretaresses.

Wat:

  • Eéndaags samenwerkingsprogramma voor het bestuurssecretariaat.
  • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
  • Boostersessie 6 weken en 6 maanden na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

Ik vind de insteek heel positief om eerst naar elkaars talenten te kijken!

Het was goed om elkaar beter te leren kennen met het resultaat dat je het gevoel hebt dat je samen sterker staat!

Geslaagde sessie. Goed om even stil te staan bij je talenten en je ontwikkelpunten. Ben blij met de chemie die er in een groep ontstaat!

Ik vond het inspirerende, zinnige en waardevolle dagen!

Jullie hebben een fijne, prettige omgeving weten te creëren!

Leuk, interactief en afwisselend programma!

Jullie delen je eigen ervaringen met de groep; dat maakt het persoonlijker!

Ik vond het een leuk, afwisselend programma. De interactie en dynamiek spraken mij aan!

De manier hoe jullie e.e.a. aanpakken, totaal geen tijdsdruk gevoeld en door de afwisseling met energizers tot het eind fit gebleven, de dagen vlogen voorbij!

Ik voelde me erg goed bij de manier waarop jullie te werk gingen; dicht bij de cursist en helpen door voorbeelden te geven!

Het waren leuke dagen! Ik vond het vooral leuk omdat de positieve dingen eens een keer benoemd werden in plaats van de negatieve!

Jullie zijn ‘gewone’ benaderbare mensen, die iedereen op hun gemak kunnen stellen!

Het was een leuke en leerzame cursus waarbij ik weer eens goed nagedacht hebt over mezelf, het werk wat ik nu doe en hetgeen ik wel of geen energie krijg!

lees onze volgende case van RTL Nederland

%d bloggers liken dit: