Referentiecase: APG

Waarom:   
Vanuit HR was er een Teambuildingsdag georganiseerd voor het secretariaat. De middag was al op creatieve wijze ingevuld; men zocht nog iets voor de ochtend. Het moest interessant zijn, dynamisch en zeker niet te zwaar, maar het was wenselijk dat elke secretaresse zich bewust werd van haar talenten en dat ze elkaar op een andere manier leerden kennen.

Wie:

Secretariaat van 7 dames

Wat:

Workshop gericht op:

  • Kernkwaliteiten: d.m.v. een kernkwadrant wordt inzichtelijk over welke kwaliteiten je beschikt, wanneer jij in je valkuil schiet, wat het zegt over jou als jij je stoort aan een ander en wat dan eigenlijk jouw uitdaging is. 
  • Kleuren: op een speelse manier hebben de dames feedback gegeven aan elkaar en hebben ze inzicht gekregen in de verschillende gedragsstijlen. Door hun eigen kleuren waar te nemen, werden verschillen benoemd en aanvullingen gezocht. En goed, open en eerlijk gesprek was het resultaat.

lees onze volgende case van Delta Lloyd


%d bloggers liken dit: