Waar wij trots op zijn

Wij zijn trots op de vele teams die wij hebben begeleid in de afgelopen 10 jaar. Er zaten teams bij die al een hecht team waren en die zich meer wilden profileren binnen de organisatie, er zaten teams bij waarbij het eigenlijk best aardig ging, maar waar de communicatie toch te wensen overliet en er zaten teams tussen waar veel gedoe was en de sfeer totaal was verpest.

Het geeft ons telkens weer een boost als wij met het team de juiste stappen hebben gezet en de doelstellingen zijn behaald. Vaak is het team in beweging gekomen en hebben ze weer nieuwe energie. En wij ook!

Wil je een idee krijgen van wie die opdrachtgevers zijn, welke behoefte zij hadden, welke training wij vervolgens hebben gegeven en hoe de deelnemers dit ervaren hebben? Klik hieronder dan op elk logo, daarachter vind je dan de beschrijving. Mocht je nou nog meer informatie willen naar aanleiding van wat je hebt gelezen, schroom niet om contact op te nemen.


Referentiecase: Leaseplan Nederland

Waarom:

Door een reorganisatie, was het aantal secretaresses verminderd en moesten ze in een pool gaan werken; meer zelfsturing, een betere samenwerking, een betere communicatie en een aanzet tot een persoonlijke groei was de aanleiding om met ons in contact te komen.

Wie:
Team van 9 secretaresses

Wat: 

Trainingsprogramma bestaande uit:

 • Teambuilding programma gericht op communicatie, feedback, samenwerking en pro-activiteit
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit het Teamplan te verankeren
 lees onze volgende case van Nauta Dutilh

Referentiecase: Nauta Dutilh – 2018

nautadutilhWaarom: 
Nauta Dutilh heeft ten aanzien van het secretariaat als doelstelling om hen persoonlijke ontwikkeling te bieden en heeft een Leergang ontwikkelt dat uit 3 focus gebieden bestaat:

1- Aandacht voor de ontwikkeling van de secretaresse
2- Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
3- Schakelfunctie tussen Juniors en Seniors van de verschillende praktijkgroepen.

Wie:

Team van 90 secretaresses, verdeeld over 9 praktijkgroepen, verdeeld over de vestigingen Rotterdam en Amsterdam.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Persoonlijke coaching, +/- 4 weken om de persoonlijke acties te borgen en bij te sturen.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren
 lees onze volgende case van Royal Flora Holland

Referentiecase: APG

Waarom:   
Vanuit HR was er een Teambuildingsdag georganiseerd voor het secretariaat. De middag was al op creatieve wijze ingevuld; men zocht nog iets voor de ochtend. Het moest interessant zijn, dynamisch en zeker niet te zwaar, maar het was wenselijk dat elke secretaresse zich bewust werd van haar talenten en dat ze elkaar op een andere manier leerden kennen.

Wie:

Secretariaat van 7 dames

Wat:

Workshop gericht op:

 • Kernkwaliteiten: d.m.v. een kernkwadrant wordt inzichtelijk over welke kwaliteiten je beschikt, wanneer jij in je valkuil schiet, wat het zegt over jou als jij je stoort aan een ander en wat dan eigenlijk jouw uitdaging is. 
 • Kleuren: op een speelse manier hebben de dames feedback gegeven aan elkaar en hebben ze inzicht gekregen in de verschillende gedragsstijlen. Door hun eigen kleuren waar te nemen, werden verschillen benoemd en aanvullingen gezocht. En goed, open en eerlijk gesprek was het resultaat.

lees onze volgende case van Delta Lloyd


Referentiecase: DCMR

Waarom:
Het secretariaat van DCMR bestaat uit 10 dames die gezamenlijk, sinds de reorganisatie in 2015, werken voor de Directie, Middenmanagement en Coördinatoren. Sinds 2015 werken zij fysiek bij elkaar in één ruimte. De samenwerking is best goed maar kan op sommige vlakken nog verbeteren; oa. de overdracht, begrip voor elkaar en  de communicatie. Men vond ook dat het goed is om samen een traject in te gaan om te werken aan ieders persoonlijke ontwikkeling.

Wie:

Secretariaatsteam bestaande uit 10 dames. Een deel werkt voor directie, het andere deel werkt de bedrijfshoofden

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

lees onze volgende case van APG

Referentiecase: Van Doorne – 2018

Waarom:  VanDoorne logo 
Van Doorne vind het belangrijk dat secretaresses zich kunnen blijven ontwikkelen binnen het kantoor. En zorgen dat zij zichzelf managen in een rol die volop in beweging is. De behoefte lag er om op een aantal onderwerpen korte sessies aan te bieden waarbij tools zouden worden aangereikt om hun rol efficiënt en effectief in te vullen

Wie:

8 secretaresses verdeeld over verschillende secties.

Wat:

4 workshops gericht op de ontwikkeling van de secretaresse:

 • Blik op JIJ; gericht op de talenten en kwaliteiten én het ontwikkelverlangen van elke secretaresse.
 • Blik op WIJ; gericht op de bijdrage die elke secretaresse levert aan een team en de valkuilen in de omgang met haar/zijn teamleden.
 • Blik op SAMEN: gericht op de gedragsstijlen van elke secretaresse, deze te erkennen en ook die van collega’s te herkennen. Tools en methodes geven om op basis van gedragsstijlen, collega’s effectief aan te spreken.
 • Blik op Actie: Secretaresses een Persoonlijk Actie Plan laten opstellen dat richting geeft aan waar zij/hij zich nog in kan ontwikkelen.

lees onze volgende case van DCMR


Referentiecase: BDO Public Sector

1200px-BDO_Deutsche_Warentreuhand_Logo.svgWaarom:
Door de positionering en definiëring van de Back Office rol binnen BDO en het werken vanuit verschillende locaties was er behoefte aan een verbetering van de samenwerking; een verbeterd teamgevoel, het proactief met elkaar samenwerken, het meedenken met de business en het in staat zijn mee te bewegen met de ontwikkelingen van de (interne) klant. 

Wie:

Back Office Team bestaande uit 9 medewerkers werkzaam vanuit 4 verschillende locaties.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

Lees de aanbeveling van Joyce Krutzen, onze opdrachtgever

lees onze volgende case van Van Doorne

Referentiecase: Kenter Jeugdhulp

fQJKMVZk_400x400Waarom:
Het vertrouwen krijgen in zichzelf met hun talenten en kwaliteiten, ontdekken waar ze goed in zijn en waar de ander goed in is, daar naar handelen én het bouwen aan een team en daarmee het vertrouwen krijgen in elkaar, is wat de organisatie voordeel gaat opleveren. Hierin is begeleiding wenselijk.

Wie:
De Administratieve Ondersteuning, bestaande uit meerdere teams die vanuit 5 verschillende locaties in Noord Holland werken. In totaal zo’n 20 medewerkers.

Wat: 

Trainingsprogramma bestaande uit:

 • Kick-off en briefing
 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Persoonlijke Coaching
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren
 lees onze volgende case van BDO Public

Referentiecase: Royal Flora Holland

logo-p5Waarom: 
Na een reorganisatie van het secretariaat lag de behoefte aan het (opnieuw) leren kennen van elkaar, elkaars talenten erkennen en waarderen, valkuilen benoemen en een verbeterd teamgevoel creëren. Ook was er een behoefte aan het hebben van een gemeenschappelijk doel en het maken van een teamplan.

Wie:
Team van +/- 20 secretaresses

Wat: 

 • Een Trainingsdag gericht op talenten, teambuilding en brainstorming
 lees onze volgende case van Kenter Jeugdhulp

Referentiecase: de Alliantie

logo-alliantie-1Waarom:
Binnen het het team Facilitaire Zaken (FZ) was er behoefte aan een verbeterde klantenservice; het (nog) beter begrijpen waar de behoefte ligt van de (interne) klant, het durven uitspreken naar elkaar, betere houding en meer begrip voor elkaar en een merkbaar verbeterd service-level niveau. Eveneens het begeleiden van de coördinator en de leidinggevende van de afdeling FZ.

Wie:

Team van 8 facilitaire medewerkers, 1 coördinator en 1 leidinggevende

Wat:

 • Eén dagdeel coaching aan de coördinator en leidinggevende van FZ
 • Vier dagdelen Workshop programma gericht op persoonlijke ontwikkeling en klantgerichtheid voor het team van FZ

lees onze volgende case van Leaseplan Nederland

Referentiecase: Maasstad Ziekenhuis

og_maasstadWaarom:
De Maasstad Academie binnen het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam  wilde aan haar secretariaat (management ondersteuners, secretaresses en medisch secretaresses) een interessant programma bieden tijdens Secretaressedag 2017 om hen aandacht te geven en om ze de gelegenheid te geven zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis uit te wisselen.

Wie:

Team van 31 secretaresses.

Wat:

 • Workshop van Werkdruk naar Werkplezier

Liefde voor Talent heeft voor ons in het kader van secretaressedag een workshop ‘Van werkdruk naar werkplezier’ georganiseerd. Twee deskundige trainers die op een interactieve manier met de groep in gesprek gaan.  Zij zijn in staat om te laten zien hoe de deelnemers de werkdruk kunnen ombuigen naar werkplezier.

lees onze volgende case van de Alliantie

Referentiecase: Van Doorne

Waarom:  VanDoorne logo 
Door o.a. digitalisering, zelfredzaamheid van jonge advocaten, het nieuwe werken etc. wordt er een andere houding gevraagd van de secretaresse, één die meer voldoet aan de behoeften van de organisatie. Maar voldoen aan een veranderend beeld is voor een secretaresse die al jaren in dezelfde functie werkt, best lastig en dat is de aanleiding geweest om de secretaresses een programma aan te bieden. Een programma waarbij de secretaresses hun talenten ontdekken en het accent ligt op pro-activiteit, samenwerken & feedback.

Wie:

Team van 13 secretaresses (verdeeld over verschillende secties)

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag
 • Twee boostersessies 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren.
 • Tussentijdse Skype/Persoonlijke Coaching gesprekken

lees onze volgende case van DCMR

Referentiecase: BDO Advisory

1200px-BDO_Deutsche_Warentreuhand_Logo.svgWaarom:
De interne ontwikkelingen en verhuizing naar één pand, waardoor het secretariaat als één back-office moest gaan werken, is aanleiding geweest om de secretaresses een programma aan te bieden. Een programma waarbij de secretaresses hun talenten ontdekken, elkaar beter leren kennen, beter gaan samenwerken en een verbeterd kwaliteits- en serviceniveau naar interne klanten laten zien.

Wie:

Team van 19 secretaresses (verdeeld over 4 afdelingen)

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

lees onze volgende case van Van Doorne

Referentiecase: Nauta Dutilh

nautadutilh

Waarom: 
Nauta Dutilh heeft ten aanzien van het secretariaat als doelstelling om hen persoonlijke ontwikkeling te bieden en heeft:

1- Aandacht voor de ontwikkeling van de secretaresse
2- Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
3- Schakelfunctie tussen Juniors en Seniors van de verschillende praktijkgroepen.

Wie:
Team van +/- 20 secretaresses van Corporate M&A.

Wat: 

Workshop waarin op een laagdrempelige manier en op basis van 4 (DISC) kleuren secretaresses inzicht kregen in hun voorkeursstijl qua gedrag en communicatie en ze elkaar feedback gaven aan de hand van deze 4 kleuren.

 lees onze volgende case van Royal Flora Holland

Referentiecase: Johan Cruijff Arena

Waarom:
Het doel was om een basis te vormen voor een goede samenwerking met als resultaat het optimaliseren van het secretariaat; koers bepalen en draagvlak creëren naar het management.

Wie:

Team van 3 secretaresses.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

lees onze volgende case van Nauta Dutilh

Referentiecase: PNO Consultants

pno-consultantsWaarom:
Elkaar beter leren kennen en de samenwerking bevorderen vanwege een reorganisatie waardoor werkzaamheden verschuiven.

Wie:
Team van 25 secretaresses.

Wat:
Programma verspreid over één jaar bestaande uit:

 • een Workshop Zelfmanagement & Samenwerking
 • een tweedaags Talentenprogramma
 • een Terugkomdag.

Het waren 2 superleuke dagen; ik heb iedereen en vooral mezelf goed leren kennen!

Het was een superbeleving en ik heb er veel aan gehad en denk dat ik er ook nog veel aan ga hebben.

Nuttig, omdat je daadwerkelijk handgrepen aangereikt krijgt waarmee je verder kunt komen in je persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling!

Hier heb ik wat aan!

Ik vond het een verfrissende en enerverende ervaring waar veel mee te behalen valt. Bedankt!

Een zeer inspirerende en verrijkende cursus waarbij je meer bewust wordt gemaakt van je sterkste talenten!

Door dit programma ben ik me scherper bewust geworden van mijn persoonlijke ontwikkeling en de keuzes die ik daar zelf in kan maken!

Dit programma heeft mij weer meer inzicht over mijzelf gegeven en heeft me inzicht gegeven wat ik zelf kan doen om te zorgen dat ik in mijn kracht komt, sta en blijf staan. Dank je wel!

lees onze volgende case van Experis (Vitae)

Referentiecase: Allen & Overy

allen-&-overy-llpWaarom:
Het in kaart brengen van verschillende talenten, het inzicht geven in elkaars talenten, verbondenheid tot stand brengen en een natuurlijke beweging creëren.

Wie:
Team van 80 secretaresses verdeeld over verschillende secties.

Wat:
Tweedaags Talenten programma opgedeeld in modules en verspreid over één jaar.

Confronterend, positief met nieuwe vooruitzichten!

Een erg leerzame workshop waarbij je echt even beter over jezelf gaat nadenken!

Je wordt gedwongen om na te denken over de toekomst en hoe je je talenten beter kunt benutten!

Een leuke, gezellige en leerzame workshop!

Goed om na te denken over het balanceren van je kwaliteiten

Deze workshop maakt inzichtelijk waarom je op een bepaalde manier reageert en wat je drive is!

Heel nuttig!

Voor het secretaresse trainingsprogramma hebben Mirjam & Alien de competentiegerichte workshops verzorgd. Ze hebben een spontane en warme uitstraling en dat geeft de secretaresses het gevoel dat ze welkom zijn en zorgt ervoor dat er veel ruimte is voor hun persoonlijk verhaal- en ontwikkeling. We hebben op een fijne en inspirerende wijze iets moois opgestart. Mijn complimenten! – Ruth van der Greft, HR Adviseur

lees onze volgende case van Gemeente Utrecht

Referentiecase: Gemeente Utrecht

gemeente-utrecht-2Waarom:
Begeleiding in veranderingstraject en creëren van een natuurlijke beweging vanwege grootschalige reorganisatie waarbij op 40% van het secretariaat moet worden bezuinigd.

Wie:
Team van 180 secretaresses.

Wat:
Programma bestaande uit:

 • een Workshop Zelfmanagement
 • een Kick-Off van het opleidingstraject
 • een tweedaags Talentenprogramma.

Wat een leerzame en inspirerende sessie. Heel erg bedankt!

Dames, jullie zijn een goed en spontaan team en zijn perfect op elkaar afgestemd!

Alien en Mirjam, het waren 2 plezierige dagen en een welkome afwisseling met de drukte op kantoor!

Dank voor de leerzame 2 dagen Liefde voor Talent!

Mijn talenten zijn bevestigd! Twee leuke dagen!

Leuke meiden, leuke presentatie. Dankzij mijn energielekken weet ik nu wat mij te doen staat! Bedankt!

Duidelijk & helder uiteengezet!

Lieverds, jullie hebben niet alleen training gegeven maar dingen los gemaakt bij velen! Tip: doe daar wat mee!

Lekker ontspannend, duidelijk en helder!

Leuke cursusdagen en ik voelde mij compleet op mijn gemak!

Zeer relaxte sfeer!

Wordt op een leuke, interactieve manier gebracht. Mirjam en Alien zijn leuke spontane dames en weten het goed over te brengen!

Ik vind het 2 hele leuke en leerzame dagen. Heel professioneel. Veel succes met jullie bedrijf!

Leuke aanpak, rustige indeling met goede uitleg. Insprirerend!
Heel goed, ik ben gedwongen om over dingen dieper na te denken. Chapeau!

Was weer een leuke workshop. Zelfs voor de 3e keer nog nieuwe dingen. Bedankt meiden!

Leuke combi doen en luisteren!

Heel leuk, verfrissend, maar toch heel herkenbaar. Bedankt!

Ik ben enorm enthousiast gemaakt en wil, nee, GA nu echt mijn doelen bereiken!
Dank jullie wel voor de leuke en spontane cursus! Jullie zijn goed op elkaar afgestemd hoor!
Alle twee de dagen met super positieve energie naar huis. Leuke contacten met collega assistenten & veel geleerd!

Ik kijk met heel veel plezier terug! Ik vond het heel inspirerend!

Vlotte begeleiding!

Goede uitleg, ongedwongen sfeer, leuke opzet, meer nadenken over nieuwe organisatie!

Fijne ontspannen dagen & goede interactie. Het gevoel dat ik echt iets meegekregen heb en om daar iets mee te gaan doen!

Zoveel impact dat ik er de hele week nog aan heb moeten denken en ik het gelijk kon toepassen!

Leuke interessante dagen, prettige meiden. Bedankt!

Namens de gemeente Utrecht kunnen wij uitsluitend enthousiast zijn over de prestatie van Liefde voor Talent. Met een nuchtere kijk op zaken, enthousiasme en een enorme drive weten ze de hun kennis over te brengen en de deelnemers tot gerichte actie aan te zetten! – Karin van der Looy, Projectsecretaris

lees onze volgende case van Dura Vermeer

Referentiecase: Dura Vermeer

dura-vermeerWaarom:
Elkaar beter leren kennen, de samenwerking bevorderen van verschillende secretaresses verdeeld over verschillende divisies verspreid over het land.

Wie:
Team van 25 secretaresses.

Wat:
Programma bestaande uit:

 • Kick-Off van het opleidingstraject
 • Workshop Zelfinzicht
 • Workshop Zelfmanagement
 • Workshop Samenwerking
 • Workshop Professionaliseren &Workshop Effectieve Communicatie.

Prettige workshop, goede sfeer!

Ik heb deze workshop als erg positief ervaren; je wordt goed aan het denken gezet!

Ik vond het een inspirerende workshop en een prettige bijeenkomst!

Wat een leuke en leerzame module!

Zowel qua inhoud als interactie was het een leuke en leerzame workshop!

Leuke actieve workshop!

lees onze volgende case van Simmons & Simmons

Referentiecase: Hogan Lovells

hogan-lovellsWaarom:
Elkaar beter leren kennen, de samenwerking bevorderen en binding creëren.

Wie:
Team van 15 secretaresses verdeeld over verschillende secties.

Wat:
Programma bestaande uit:

 • Kick-Off van het opleidingstraject
 • Workshop Zelfbeeld
 • Workshop Zelfmanagement
 • Workshop Samenwerking &
 • Workshop Motivatie.

Heel leuk en waardevol te zien hoe mijn primaire rol terugkwam in de Marshmallow Challenge!

Ik kijk er met veel plezier op terug. Het was een instructieve en dynamische sessie!

Vond het een plezierige en nuttige module. Het gaf mij zelfinzicht en ook leuk onderbouwd met een stukje theorie!

Het was een hele leuke workshop welke mij alleen nog maar meer verheldering heeft opgeleverd t.a.v. mijn persoonlijkheid en mijn manier van samenwerken!

Wij hebben Liefde voor Talent gevraagd verschillende vaardigheidstrainingen te verzorgen voor onze secretaresses, dit hebben zij met aanstekelijk enthousiasme gedaan. Mirjam en Alien hebben bewezen hun trainingsdoelgroep uitstekend te kennen en hebben een goed trainingsprogramma neergezet! – Linda Jongsma, HR-Adviseur

lees onze volgende case van Provincie Utrecht

Referentiecase: Provincie Utrecht

provincie-utrechtWaarom:
Elkaar beter leren kennen en de samenwerking bevorderen vanwege de invoering van een secretaressepool waardoor secretaresses afdelingsoverschrijdend moeten werken.

Wie:
Team van 25 secretaresses.

Wat:
Tweedaags Talenten Programma.

Ik heb de teamdagen (dankzij Mirjam en Alien) met enthousiasme en plezier bijgewoond!

Heel leuk gedaan dames! Bedankt :)!

Geweldig gedaan en zeker ook fijn dat jullie de tijd namen om met mensen apart even te spreken!

Helder, pittig en leerzaam dames! Ga zo door!!!

Een aanvullende, leuk programma. Jullie beiden hebben de dag enthousiast gebracht!

Een leuke workshop, waarbij je je bewust wordt van je talenten. Het leukste aan het programma vond ik dat het zich richt op positieve kwaliteiten van de medewerkers!

Ik vond het programma erg leerzaam; je staat even stil bij wie je bent en wat je doet en hoe je dat doet!

lees onze volgende case van Gemeente Amersfoort

Referentiecase: Eurocamp

eurocampWaarom:
Begeleiding in het ondersteunend personeel na beëindigen van een dienstverband bij Eurocamp vanwege bezuinigingsmaatregelen.

Wie:
Team van 11 ondersteunend personeel

Wat:
Programma bestaande uit:

Succes met je Talent incl. basis Linkedin

Ik heb Liefde voor Talent gevraagd een workshop/ sollicitatietraining te organiseren voor een aantal van mijn collega’s die vanwege een reorganisatie hun baan kwijt zijn geraakt. Wij wilden hen graag een dag aanbieden waarin stil gestaan werd bij hun verlies, maar ook en vooral een dag waarin gekeken wordt naar een nieuw begin én naar de talenten van een ieder. Liefde voor Talent heeft dit prima opgepakt! Ik beveel Liefde voor Talent dan ook met ‘liefde’ aan iedere organisatie aan. Anneke Geitenbeek, HR Manager

lees onze volgende case van Van Benthem & Keulen

Referentiecase: Van Benthem & Keulen

van-benthem-en-van-keulenWaarom:
Begeleiding van een secretaresse die onzeker was over haar capaciteiten nadat ze op een andere afdeling kwam te werken.

Wie:
Eén secretaresse.

Wat:
Individueel coachingsprogramma van 3 sessies van 1.5 uur.

Steekwoorden die voor mij van toepassing zijn op de coaching van Mirjam: Luisterend oor, snel vinger op de zere plek, heldere uitleg, kordaat, inspirerend, open en spontaan. Kortom een geweldige coach!

lees onze volgende case van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Referentiecase: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

amsterdamse-hogeschool-voor-de-kunstenWaarom:
Het (her)ontdekken van de professionele talenten en de samenwerking bevorderen.

Wie:
Een team van 6 secretaresses.

Wat:
Twee trainingsdagen gericht op kennis, vaardigheden en gedrag inclusief een Talenten Actie Plan om continuÏteit te borgen.

De manier waarop de training gegeven wordt is heel prettig. Fijne trainers. Goed om af en toe te gaan staan ipv de hele tijd passief zitten”.

Het was een leuke training. Goed om te horen wat collega’s aangeven wat ze anders zouden willen (bij het onderdeel mijn ideale baan).

Ik vond het inspirerend en 2 prettige dagdelen!

lees onze volgende case van VNC

Referentiecase: VNC

vncWaarom:
Het (her)ontdekken van de professionele talenten en de samenwerking bevorderen.

Wie:
Team van 3 secretaresses.

Wat:
Tweedaags Talenten Programma.

Dank voor het aanreiken van vele tools, die het meer mogelijk maken om het bewustwordingsproces in gang te blijven houden.

De aangereikte informatie neem ik zeker mee op mijn reis.

De kennis, kunde en talenten binnen ons team hebben een prachtige kleur en nog meer glans gegeven.

lees onze volgende case van Thermo Fisher

Referentiecase: Thermo Fisher Scientific

thermo-fisherWaarom:
Thermo Fischer Scientific had de behoefte aan een programma dat ervoor zorgdraagt dat het Customer Service Team zich weer echt als een team ging voelen en functioneren. En dat iedereen zich bewust werd van hun bijdrage aan de organisatie door zich pro-actief op te gaan stellen.

Wie:
Team van 30 Customer Service Agents van verschillende afdelingen.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag. Het accent lag op het geven van feedback, samenwerking en concrete acties.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren.

Begin dit jaar heb ik een 2-daagse gedaan met Liefde voor Talent. Het werd tijd de medewerkers weer centraal te stellen. De theorie die Alien en Mirjam toepassen is uitermate geschikt voor een operationeel team die zich weer bewust gaan worden van hun eigen verantwoordelijkheden. De periode na de training laat zijn resultaten achter – Peter Ravelli, Customer Service Manager Benelux

lees onze volgende case van Blömer

Referentiecase: Blömer Accountants en Adviseurs

blomerWaarom:
Blömer was op zoek naar een korte workshop/lezing om de klantvriendelijkheid naar klanten (intern/extern) te verhogen.

Wie:
Een twintigtal medewerksters, secretaresses, telefonistes en marketingmedewerksters

Wat:
Een workshop van 1,5 uur waarin medewerkers op een zeer interactieve manier zich bewust werden van klantvriendelijkheid vs klantgerichtheid.

De dames waren enorm enthousiast over de invulling van onze middag. Vooral de manier waarop jullie het brachten en hoe jullie anticipeerden op de antwoorden die jullie kregen op de opdrachten.

De afspraken die we gemaakt hebben m.b.t. de Buddy opdracht monitoren we en houden we in de gaten of iedereen doet wat hij of zij heeft afgesproken.

lees onze volgende case van Medisch Spectrum Twente

Referentiecase: Medisch Spectrum Twente

MSTWaarom:
De groep bestuurssecretaresses was relatief nieuw in samenstelling en een belangrijk doel voor deze groep was dan ook om elkaar beter te leren kennen, elkaars talenten en kwaliteiten erkennen en elkaar goed weten aan te vullen. Als een écht werkend team.

De overige groep secretaresses werkt al langere tijd bij MST. Van deze groep, tezamen met het bestuurs-secretariaat werd verwacht dat zij zich bewust werden van hun bijdrage aan de organisatie door zich (meer) pro actief op te gaan stellen. Maar ook de verantwoordelijk-heid te nemen en beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het werk en het plezier in hun werk.

Wie:
Team van 18 secretaresses, waaronder 6 bestuurssecretaresses.

Wat:

 • Eéndaags samenwerkingsprogramma voor het bestuurssecretariaat.
 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken en 6 maanden na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

Ik vind de insteek heel positief om eerst naar elkaars talenten te kijken!

Het was goed om elkaar beter te leren kennen met het resultaat dat je het gevoel hebt dat je samen sterker staat!

Geslaagde sessie. Goed om even stil te staan bij je talenten en je ontwikkelpunten. Ben blij met de chemie die er in een groep ontstaat!

Ik vond het inspirerende, zinnige en waardevolle dagen!

Jullie hebben een fijne, prettige omgeving weten te creëren!

Leuk, interactief en afwisselend programma!

Jullie delen je eigen ervaringen met de groep; dat maakt het persoonlijker!

Ik vond het een leuk, afwisselend programma. De interactie en dynamiek spraken mij aan!

De manier hoe jullie e.e.a. aanpakken, totaal geen tijdsdruk gevoeld en door de afwisseling met energizers tot het eind fit gebleven, de dagen vlogen voorbij!

Ik voelde me erg goed bij de manier waarop jullie te werk gingen; dicht bij de cursist en helpen door voorbeelden te geven!

Het waren leuke dagen! Ik vond het vooral leuk omdat de positieve dingen eens een keer benoemd werden in plaats van de negatieve!

Jullie zijn ‘gewone’ benaderbare mensen, die iedereen op hun gemak kunnen stellen!

Het was een leuke en leerzame cursus waarbij ik weer eens goed nagedacht hebt over mezelf, het werk wat ik nu doe en hetgeen ik wel of geen energie krijg!

lees onze volgende case van RTL Nederland

Referentiecase: RTL Nederland

rtlWaarom:
Bij RTL Nederland was er binnen de units Branded Content, Spot & Digital en afdeling Marketing behoefte aan:

 • Het secretariaat naar een hoger plan te tillen; ervoor te zorgen dat ze nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de Sales en
 • Nog beter gebruik te maken van hun talenten en kwaliteiten door ze optimaal te benutten.

Wie:
Team van 9 secretaresses.

 • Wat:
  Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
  Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren.

Voor mij was het een hele mooie eye opener!

Jullie vind ik kundig en inspirerend!

Lieve dames, Ik heb de 2 dagen ervaren als diepzinnig, confronterend maar ook luchtig!

Ik vind dat jullie in staat zijn om deze elementen perfect af te wisselen en een hart weten te raken!

Naast het feist dat jullie twee innemende dames zijn, hebben jullie ons een spiegel voorgehouden waarin wij ons zelf weer tegen kwamen!

Leuke training. Ik kijk weer eens op een andere manier tegen mijn werk aan!

Het was een zeer interessante, leerzame en intensieve training waaraan ik veel heb gehad!

Ik vind dat jullie de training op een hele afwisselende manier geven. Jullie staan ook dichtbij ons. Hebben ook jullie eigen persoonlijke en zakelijke ervaringen en op zijn tijd worden deze ook met ons gedeeld. Dat heb ik als plezierig ervaren!

lees onze volgende case van Zorgdomein

Referentiecase: Zorgdomein

zorgdomeinWaarom:
Het verkrijgen van een goed zicht op de eigen rol en die van het team van Project Assiste(n)(s) met inzicht op vragen als:

 • Hoe ontwikkel je een verhoogde zelfinzicht bij teamleden?
 • Hoe zorg je voor goede samenwerking en wisselwerking tussen teamleden?
 • Hoe herken je geschikte kandidaten voor een team?
 • Hoe zorg je dat het team goed aansluit bij de organisatie?

Wie:
Team van 21 project assisste(n)(s).

Wat:
Twee middagen gericht op talenten, samenwerking, feedback & presentatie

lees onze volgende case van Kennedy van der Laan

Referentiecase: Kennedy Van der Laan

KVdL_web_RGB (300dpi)Waarom:
Aanleiding voor de training was dat de rol van de secretaresse over de afgelopen jaren is gewijzigd evenals de behoefte van de fee-earners en dat de vraag om ander gedrag is toegenomen. Ander gedrag dat meer gericht is op samenwerken, cliëntgerichtheid en pro-activiteit. Het management wilde graag aan het secretariaat meer handvatten bieden om aansluiting te vinden bij deze veranderingen. Tevens is invulling gegeven aan de behoefte van de secretareses zelf om zich meer persoonlijk te ontwikkelen.

Wie:
Team van 25 secretaresses van verschillende secties.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken en 6 maanden na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

Jullie waren erg aardig en jullie brachten het allemaal heel enthousiast!

Een leuke informatieve training!

Ik heb serieus twee leuke dagen gehad!

Het heeft mij enorm aan het denken gezet over hoe je je werk doet en wat je hierin zou kunnen veranderen!

Het is ook goed om andere collega´s eens te spreken hierover en om te horen hoe het bij hun op de afdelingen gaat!

Leuk en verrassend!

Mirjam en Alien vond ik leuke betrokken en oprecht geïnteresseerde cursusleidsters!

Inspirerend en motiverend. Het was goed om eens buiten kantoor met secretaresses te brainstormen!

Superleuk! 🙂 Twee leuke, inspirerende en leerzame dagen gehad!

Een leuke, gevarieerde cursus, de cursus werd ook op een duidelijke manier gepresenteerd!

Trainers geven genoeg aandacht aan individuele vragen. Beetje theorie, veel doen. FIJN!

Ik sta stil bij mijn talenten en ben me bewust(er) van mijn eigen kracht maar ook de kracht van een groep!

lees onze volgende case van Gemeente Leudal

Referentiecase: Gemeente Leudal

gemeente-leudalWaarom:
Elkaar beter leren kennen en de samenwerking bevorderen vanwege het nieuwe werken en de veranderende organisatie. En met het oog op het inrichten van een Secretaresse Pool was het wenselijk om de secretaresses vooruit te laten kijken, te laten nadenken over de werkzaamheden zodat ze zelfsturend en proa-actief over de afdelingen heen gaan werken.

Wie:
Team van 5 secretaresses.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren.

Ik vind de trainingsdagen zeer geslaagd!

Top, goed ingespeeld op de vraag van cursisten!

Jullie zijn er goed in geslaagd om te anticiperen op onze werksituatie. Ik wil jullie graag bedanken voor alles en chapeau voor jullie inspanning!

De manier waarop jullie het brengen vind ik ontzettend leuk en goed. Jullie zijn een top team!

Het was een prettige bijeenkomst. Jullie konden je goed inleven in ons werk, het team, de verhouding met onze teamleider en de aankomende reorganisatie!

Zeer goede inleving in de groep en leuke eigen voorbeelden van bv. eigen valkuil!

lees onze volgende case van Hogeschool Utrecht

Referentiecase: Hogeschool Utrecht

HUWaarom:
Deze groep was relatief nieuw in samenstelling omdat ze voorheen apart van elkaar werkten voor bv. onderwijsinstituten en kenniscentra. Voortaan moeten ze gezamenlijk én afdelingsoverschrijdend gaan werken. Een belangrijk doel voor deze groep was dan ook om elkaar beter te leren kennen, elkaars talenten en kwaliteiten erkennen en elkaar goed weten aan te vullen. Als een écht werkend team.

Eveneens moest het accent komen te liggen op de competenties waaronder het goed kunnen samenwerken, resultaatgericht werken en het feedback kunnen geven en nemen.

Wie:
Team van 7 secretaresses.

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

lees onze volgende case van SDU Juridische Opleidingen

Referentiecase: TU Delft

tu_delftWaarom:
Bij de TU Delft was er behoefte om de 5 secretaresses die met elkaar samenwerken op de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken nog beter met elkaar te laten samenwerken.

De behoefte lag specifiek in:

 • Een goed samenwerkend team te zijn dat elkaar opvangt zonder de eigen werkzaamheden uit het oog te verliezen
 • Een team dat duidelijk kan communiceren over welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden niet kunnen worden overgenomen.
 • En een team dat samen prioriteiten weet te stellen over wat belangrijk en urgent is qua werkzaamheden.

Wie:
Team van 5 secretaresses.

Wat:
Endaags programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag mbt samenwerking.

lees onze volgende case van UMCG

Referentiecase: UMCG

umcgWaarom:
Het bestuur van de secretaresse organisatie binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen wilde aan haar secretaresses een interessant programma bieden tijdens Secretaressedag 2015.

Wie:
Team van 60 secretaresses.

Wat:
Middagprogramma met daarin de onderwerpen Kernkwaliteiten en Feedback geven en ontvangen.

lees onze volgende case van Dudok Wonen

Referentiecase: Dudok Wonen

dudok-wonenWaarom:
Bij Dudok Wonen was er binnen het secretariaat behoefte aan een nog betere afstemming van werkzaamheden en een betere samenwerking door meer gebruik te maken van de aanwezige talenten in het team.

Wie:
Team van 5 secretaresses.

Wat:
Eendaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.

Ik vond het een ontspannen en leerzame dag waarin je open staat naar elkaar toe en vertrouwen moet geven dat het binnen de groep blijft en niet voor andere doeleinden gebruikt wordt.

lees onze volgende case van Ebbinge

Referentiecase: Ebbinge

ebbingeWaarom:
Bij Ebbinge werken account coördinatoren ter ondersteuning van de consultants.

Van hen wordt verwacht dat ze (meer) pro actief gaan werken. En gezien de veranderingen die er zijn en nog gaan komen wordt er van de account coördinator verwacht dat zij vooruit kijkt.

Wie:
Team van 12 account coördinatoren

Wat:
Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.

Goed en fijn om in deze groep en setting eens tijd voor elkaar te hebben en beter te leren kennen. Daar is doorgaans in de hectiek van de dag weinig tijd voor maar is wel belangrijk voor een goede samenwerking en de “gunfactor” naar elkaar te verhogen of hoog te houden

Leuke, interactieve training!

Vond het 2 leuke dagen. Heb mezelf en mijn collega’s beter leren kennen en ook hoe anderen over mij denken. Vond het leerzaam.

Erg leuk en mooi om dit met z’n allen te doen!

Goed lopende training, waarbij ik mijn collega’s op een andere manier leerde kennen.

lees onze volgende case van Albert Heijn

 

Referentiecase: Albert Heijn

2000px-Albert_Heijn_Logo.svgWaarom:

Het directiesecretariaat dat uit 6 secretaresses bestaat, wilde groeien door te reflecteren op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de organisatie en de impact die dat heeft op hun secretariaat. Het doel: het secretariaat naar een hoger plan brengen en toekomstproof maken. De eerst stap was stil te staan bij de kracht van het team; welke talenten en kwaliteiten hebben we aan boord en waar kunnen we groeien?

Wie:

Team van 6 directiesecretaresses

Wat:

 • Eendaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Terugkomsessie om de acties te bespreken.

lees onze volgende case van CMS Derk Star Busmann

Referentiecase: CMS Nederland

media-imagick-95_180_180_cropWaarom: Aanleiding voor de 2 thema lunches was dat de rol van de secretaresse over de afgelopen jaren is gewijzigd evenals de behoefte van de fee-earners en dat de vraag om ander gedrag is toegenomen. Ander gedrag dat meer gericht is op samenwerken, cliëntgerichtheid en pro-activiteit. Het doel van de 2 lunchbijeenkomsten was dan ook om een eerste aanzet te geven tot discussie en bewustwording.

Wie:
Team van 40 secretaresses (verdeeld over Amsterdam en Utrecht)

Wat:

 • Themalunch ‘Toekomst’ gericht op de toekomst van de secretaresse
 • Themalunch ‘Servicegerichtheid’ gericht op de professionaliteit van de secretaresse

lees onze case over Gemeente Baarn

Referentiecase: Gemeente Baarn

20141028-logo-gemeente-baarn-330Waarom: Aanleiding voor de tweedaagse training was dat het team al geruime tijd met elkaar samenwerkte maar constant in een veranderende organisatie. Ondanks de onrust en onzekerheid die dit veroorzaakte, werd hier geen tijd en aandacht aan gegeven. Door de toevoeging van een nieuw teamlid werd de mogelijkheid aangegrepen om eens stil te staan bij het team en de aanwezige talenten, eigenschappen en kwaliteiten.

Wie: 
Team van 5 secretaresses

Wat:

 • Tweedaags Talenten programma gericht op kennis, vaardigheden/talenten en gedrag.
 • Boostersessie 6 weken na afloop om de acties uit de plannen te verankeren

Ik vond het een hele inspirerende bijeenkomst waar in het eerste deel op een mooie wijze de fundamenten werden gelegd voor het tweede gedeelte.

Ik vond het positieve leerzame trainingen. Heb mijn collega’s veel beter leren kennen. Ook mezelf, ben meer bewust van mijn talenten maar ook mijn valkuilen/uitdagingen en hoe ik dit om kan zetten in iets positiefs.

lees over onze case bij Gemeente Tiel

Referentiecase: Gemeente Tiel

logo-gemeente-tiel-copy-750x750Waarom: Door organisatorische ontwikkelingen binnen de gemeente, moest het secretariaat op een andere manier met elkaar samenwerken en  zaten ze grotendeels ook fysiek bij elkaar. Een belangrijk doel was om het team een nieuwe start te geven met een stevig fundament van waaruit men kon samenwerken.

Wie:
Team van 12 secretaresses

Wat

 • Twee trainingsdagen gericht op Kennis, Vaardigheden/Talenten en Gedrag inclusief het Talenten Actie Plan
 • Twee boostersessies om momentum in het proces te houden en om de persoonlijke follow-up te borgen.

lees over onze case bij Johan Cruijff Arena

%d bloggers liken dit: