Werken aan betrokkenheid en teamgevoel! – september 2020

Veel organisaties denken nu na over een permanente verandering in de manier van werken en medewerkers hebben het gemak thuiswerken ontdekt. Maar om er een duurzaam succes van te maken moet het roer om.

We werken ondertussen zo’n 7 maanden vanuit huis en een meerderheid van de thuiswerkers heeft zijn draai gevonden. De meeste medewerkers werken ook ná corona graag vaker vanuit huis; het merendeel vindt thuiswerken een aangename ontwikkeling. Dit nieuwe normaal vraagt echter wel om snelle organisatorische aanpassingen, waarbij het creëren van teamgevoel en betrokkenheid de grootste uitdagingen zijn. “Iedereen richt op dit moment op zijn eigen manier het werk in en is allang blij als dat een beetje goed gaat. Maar daardoor is er wel de kans dat we afdrijven van gezamenlijke organisatiedoelstellingen. 

Permanente verandering

Veel organisaties denken nu na over een permanente verandering in de manier van werken. Heldere en voldoende communicatie naar de medewerkers is daarbij essentieel, constateert Aernoutse. En op dat terrein is de nodige winst te boeken. Uit de laatste meting blijkt dat 60% vindt dat zijn werkgever onvoldoende communiceert over hoe het beste vanuit huis gewerkt kan worden. Van de medewerkers tussen de 18 en 24 jaar ervaart slechts 17% goede communicatie vanuit de werkgever. In het PwC-onderzoek ‘The costs and benefits of working from home’ rekende de advies- en accountantsorganisatie voor dat één extra thuiswerkdag de samenleving een slordige 4 miljard euro oplevert. Ervan uitgaande dat de helft van werkend Nederland dit vanuit huis zou kunnen doen.

Kanttekeningen

Naast deze flinke kostenbesparing somt PwC in het rapport ook een aantal kanttekeningen op. Samenwerking verloopt minder gemakkelijk en dat kan invloed hebben op de creativiteit in en het innovatieve vermogen van een organisatie. Ook is  de invloed van thuiswerken op verzuim en verloop op verzuim niet duidelijk. Een zwakkere bedrijfscultuur kan ertoe leiden dat het verzuim stijgt. Aan de andere kant kan het aantal ziekmeldingen en het verloop juist afnemen omdat veel werknemers flexibiliteit hoog waarderen.

Balans

De (mogelijk) minder positieve aspecten van thuiswerken zijn niet kwantificeerbaar, worden daardoor eerder over het hoofd gezien, maar moeten wel meegenomen worden in de afweging bij het vaststellen van een balans tussen thuis- en kantoorwerk, stelt PwC.

“We moeten op zoek naar nieuwe structuren om relevant te blijven voor medewerkers”, constateert Ester Koot van Sparkey. “Nieuwe manieren van meten, nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe manieren van ontwikkeling en nieuwe manieren van dialoog.” Koot stelt bijvoorbeeld voor dat organisaties vaker korte metingen doen naar het ‘humeur’ van de medewerkers. Zo’n zogenaamde polsmeeting kan heel kort en bondig. “Zo nemen wij in ons maandelijkse corona engagement meeting steeds twee stellingen mee, waarbij respondenten kiezen voor: ‘het liefst ga ik direct weer naar kantoor’ of ‘ik vind het prima nog even thuis te werken’. Dat geeft echt een duidelijke ontwikkeling weer. Eerst wisten mensen echt even niet hoe dit thuis op een goede manier te doen, terwijl ze het nu prima vinden langer thuis te werken. Deze peilingen kun je op allerlei thema’s loslaten.”

Het creëren van het teamgevoel en zorgen dat je medewerkers betrokken blijven bij het team, de afdeling, de organisatie zijn momenteel dé uitdagingen van elke organisatie. Door onze jarenlange ervaring in het werken met teams, kunnen wij een boost geven in het teamgevoel en staan we stil bij wat een team nodig heeft. Kijk hier voor wat inspiratie of bel ons op: 06- 50243003.

bron: mt.nl

%d bloggers liken dit: