Wie stilstaat, wordt opgepeuzeld – februari 2016

Ken je Pac-man nog? Het computerspelfiguurtje dat de beroemde rode, blauwe, oranje en groene spookjes moest zien te ontwijken? Tenzij hij een wit pilletje slikte want dan kon hij ze opeten. Hij werd aangehaald in de Volkskrant van afgelopen zaterdag waarbij de blauwe, oranje en groene spookjes vergeleken werden met de bedreigde middenbanen zoals ondermeer de secretaresse die voor het technologiespook uit rent maar wordt opgepeuzeld als ze stilstaat. Wat dit artikel zo interessant maakt, zijn de mooie voorbeelden van bedrijven die zich verantwoordelijk voelen voor de inzetbaarheid van hun medewerkers en het als hun zorgplicht beschouwen om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, ook als dat buiten het bedrijf is. En ze kijken ook naar wat iemand al voor het bedrijf heeft betekend.

“V&D dempte pas de put toen het kalf was verdronken”

‘Op het moment dat je mensen al aan het ontslaan bent, ben je eigenlijk te laat’, zegt Monique Kremer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR publiceerde onlangs het rapport De robot de baas, over de gevolgen van technologische vooruitgang voor de werkgelegenheid. Zoals een skelet is opgebouwd uit botten, zo bestaat een baan uit taken. Bedrijven kunnen het zien aankomen als technologische innovaties de mens de ene na de andere taak uit handen nemen, en daarmee banen uithollen, zegt Kremer. De grote ontslagronden bij de banken of het faillissement van V&D laat zien dat veel bedrijven de put pas dempen als het kalf verdronken is. Maar idealiter anticipeert een bedrijf zo goed op technologische veranderingen dat ontslag helemaal niet nodig is.

Enexis is bijvoorbeeld zo’n bedrijf dat een programma heeft ontworpen: ‘Duurzame Inzetbaarheid Plus’, om te voorkomen dat mensen boventallig’ raken. Werknemers met functies waarvan de kans groot is dat ze door nieuwe technologieën zullen verdwijnen, krijgen de kans zich om te scholen. Enexis heeft een bedrag ter waarde van 1 procent van de totale loonsom gereserveerd om opleidingen, snuffelstages, loopbaanscans, sollicitatietrainingen, proefplaatsingen en andere zaken te betalen voor werknemers. Op kosten van Enexis welteverstaan, niet van werknemers.

Zelfontplooiing is een verantwoordelijkheid van een werknemer, maar ook van een werkgever!

“De gedachte achter het programma is niet alleen om boventalligheid te voorkomen bij Enexis, maar ook binnen Nederland als geheel want onze hele verzorgingsstaat is gebouwd op solidariteit. Als maatschappij hebben we er dus belang bij dat mensen mee kunnen veranderen met alle technologische ontwikkelingen” aldus Enexis.

Aegon doet iets vergelijkbaars. De verzekeraar heeft net als Enexis 1 procent van de loonsom gereserveerd als ‘ontwikkelbudget’ voor werknemers, boven op Aegons reguliere scholingsbudgetten. In de jaarlijkse functioneringsgesprekken beoordeelt Aegon personeel niet alleen op hun prestaties, maar ook op de vraag of ze genoeg doen om van waarde te blijven voor Aegon te midden van alle technologische veranderingen. Ruim eenderde van het personeel heeft een loopbaancheck gedaan. ‘Als je een enorme specialist bent op het gebied van een oude technologie, dan is het van belang dat we vroeg aan de bel trekken.’ Zelfontplooiing is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar Aegon voelt ook een verantwoordelijkheid om daarbij te helpen” aldus Aegon.

Bij Aegon verdwijnen banen, maar er komen nieuwe banen bij. Neem bijvoorbeeld hun webanalisten, die kijken naar het klikgedrag van klanten. Vroeger was hun website alleen een etalage, verder deden ze er niet zo veel mee. Nu werken er 30 data-analisten bij Aegon om het onlinegedrag van hun klanten te interpreteren. Dat is een functie die een jaar of vijf, zes geleden nog niet bestond.

Door al die technologische vernieuwingen verdwijnen banen, maar er komen dus ook weer nieuwe banen vrij. Stilstaan is geen optie. Nu meer dan ooit, is het belangrijk je te gaan onderscheiden en als je niet voor een bedrijf als Enexis en Aegon werkt, ga dan op zoek naar andere mogelijkheden om je zelf te ontplooien en te werken aan je duurzame inzetbaarheid.

Heb je hulp nodig? Wij helpen jou graag!

bron: De Volkskrant

%d bloggers liken dit: