Werkstress? Helaas onderschat! – november 2017

Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. Meer dan de helft denkt dat stress veroorzaakt wordt door te veel taken, terwijl het meestal het gevolg is van te weinig steun, verantwoordelijk of een overmatige hiërarchie.

De cijfers

Werknemers in Nederland hebben vorig jaar zeven miljoen dagen verzuimd vanwege werkstress. De kosten die daarmee gepaard gaan voor het bedrijfsleven, bedroegen ongeveer € 2 mrd. Werkstress is zodoende opnieuw beroepsziekte nummer één in Nederland.

Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau TNO onder 40.000 Nederlanders, die maandag werd bekendgemaakt. Van al het ziekteverzuim in Nederland komt 16% voort uit de gevolgen van werkstress. Het gemiddeld aantal verzuimdagen door stress lag in 2007 nog op 24 dagen per uitgevallen werknemer. In 2016 steeg dit door naar 30 dagen, aldus TNO.

Maar tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Arbo Unie dat 40% van de leidinggevenden denkt dat hun werknemers nauwelijks stress ervaren. 58% denkt dat de stress voortvloeit uit een te zwaar takenpakket. Dat zijn ernstige misvattingen omdat uit eerdere onderzoeken blijkt dat werkstress wijdverbreid is en dat niet het takenpakket, maar het gebrek aan autonomie daarvan de hoofdreden is. Ook speelt gebrek aan steun van leidinggevenden of overmatige hiërarchie een belangrijke rol. Zaken waar hoger management directe invloed op heeft.

Het advies aan managers is om bij signalen van werkstress bij werknemers niet zichzelf als vertrekpunt te hanteren. Verplaats je in de positie van de medewerker en kijk naar de werkelijke klachten. Zet het niet weg als onnodig geklaag, of te denken dat een werknemer onvoldoende stressbestendig is of gedoe heeft thuis of last heeft van die reorganisatie. Het vraagt van een manager de nodige zelfreflectie.

 

%d bloggers liken dit: