Wat een verschillen in 10 jaar! – december 2016

10  jaar geleden dachten werknemers en werkgevers totaal anders over een aantal werkgerelateerde zaken dan ze in 2016 doen. Zo monitort nog maar een klein deel van de werkgevers de e-mails van hun werknemers. 

Waar in 2006 nog meer dan de helft van de werkgevers zei het e-mailverkeer van hun werknemers te monitoren, doet nu nog maar 29% dat.

Dit blijkt uit cijfers van BambooHR, dat haar onderzoek in de Amerikaanse markt van 2006 dit jaar herhaalde en de data vergeleek. En er hebben meer interessante ontwikkelingen plaatsgevonden de afgelopen 10 jaar.

E-mailbeleid: van 75% naar 33%
Tien jaar geleden vonden werkgevers het ook belangrijk om beleid op te stellen waarin e-mail werd gereguleerd. Zowel wat betreft gebruik als de inhoud van e-mail. Driekwart (75%) van de organisaties deed dat. Nu is dit aantal gehalveerd, slechts een derde (33%)van de ondervraagden zegt nog een dergelijk beleid te hanteren.

Websites blokkeren: van 75% naar 25%
Ook is er meer vertrouwen in het internetgebruik van werknemers. In 2006 monitorde driekwart (75%) van de bedrijven of werknemers bepaalde websites bezochten, nu doet slechts een kwart (25%) van de HR-managers en het algemeen management dat nog.

Ook werd er in 2006 vaker technologie gebruikt om websites te blokkeren, 65% van de ondervraagden deed dat toen, nu is dat nog maar 30%

Carrièrepad: meer vertrouwen, meer tevredenheid
Maar niet alleen het monitoren van online is aan verandering onderhevig geweest. Ook zijn meer werknemers in 2016 van mening dat hun werkgever hen helpt op het juiste carrièrepad te komen; 14% meer werknemers zijn die mening nu toegedaan dan tien jaar geleden het geval was. Ook zegt in 2016 21% meer werknemers dan in 2006 hun huidige baan te prefereren boven een gelijksoortige baan bij een andere werkgever.

Stress: van eten naar sporten
Maar niet alleen bij werkgevers zijn veranderingen te zien op de werkvloer. Veel werknemers gaan nu anders om met stress dan zij tien jaar geleden deden. Waar eten indertijd een veel gehanteerde manier was om met stress om te gaan, eet nu 19% minder werknemers hun stress weg. En 5% meer werknemers proberen hun stress te beheersen door te sporten.

Dit betekent bovendien dat tegenwoordig meer werknemers met stress omgaan door te sporten, namelijk 38% dan door te gaan eten (36%).

Wendbare medewerkers
Dergelijke veranderingen vinden niet plaats van het ene op het andere moment, maar vereisen wel wendbaarheid van zowel werknemers als werkgevers. En medewerkers moeten dus wendbaar zijn om zich aan te aan te kunnen passen aan voortdurend wijzigende omstandigheden. Door focus op de klant, flexibiliteit en een goede samenwerking zijn medewerkers wendbaarder.

bron: PWdegids.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: