Waar ligt het accent van HR in 2016? – december 2015

De top 3 prioriteiten van HR voor de komende jaren zijn:

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Strategische personeelsplanning en
  • Flexibilisering (wendbaarheid van de organisatie vergroten).

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse Ken- en stuurgetallenonderzoek van Berenschot in samenwerking met HR Strategie.

Vergeleken met de HR-prioriteiten van dit jaar zitten met name duurzame inzetbaarheid en flexibilisering stevig in de lift, ten koste van opleiding en ontwikkeling die van plek 1 in 2015 naar een gedeelde vierde plek verschuift in 2017 (gelijk met talentmanagement).

“We zien duurzame inzetbaarheid en SPP al jaren stijgen in de prioriteitenlijst van HR,” aldus Hans van der Spek, Manager HRM Kenniscentrum Berenschot. “Lange tijd waren het onderwerpen waar HR iets mee moest, maar in de praktijk nog niet aan toekwam. Nu lijkt het besef doorgebroken dat het nu toch echt tijd is om ermee aan de slag te gaan.”

Managementprioriteiten

In het Ken- en stuurgetallenonderzoek is ook nagevraagd welke prioriteiten het management voor de komende jaren ziet. De top 3 voor 2017 is daar:

  • Product- of dienstontwikkeling / innovatie
  • Flexibel organiseren / wendbaarheid
  • Kwaliteitsverbetering

Van der Spek: “Voor de korte termijn staat kostenreductie nog steeds op nummer 1 bij het management, maar we zien dat er voor de nabije toekomst ruimte ontstaat om weer te bouwen aan de organisatie. Voor HR is met name de verschuiving naar innovatie en productontwikkeling van belang. Als HR-verantwoordelijke binnen de organisatie moet je je goed afvragen hoe je gaat anticiperen op deze ontwikkeling.”

HR Analytics

Een belangrijke stijger binnen de HR-prioriteiten is HR control / HR Analytics: nu nog op plek 14, maar naar plek 7 in 2017. “Je ziet dat HR steeds meer bezig is om de eigen thematiek cijfermatig te vertalen in businessresultaten,” legt Van der Spek uit. “Een goede ontwikkeling! Deze trend zal zeker gaan bijdragen aan een verdere professionalisering van het HR-vakgebied.”

bron: HR Praktijk

%d bloggers liken dit: