Tot welke generatie behoor jij? – januari 2017

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er 4 verschillende generaties op de werkvloer; Babyboomers, Generatie X, Generatie Y en Generatie Z. Ieder met zijn eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise. En bedrijven doen er verstandig aan om zich aan te passen aan de workforce van morgen.

Wij onderscheiden deze generaties:

1. Generatie BabyBoom (1946 – 1964)
De mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1964 worden doorgaans aangeduid als Babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze maakten kennis met de stijgende naoorlogse welvaart en gingen studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975.

De senior medewerker ofwel groep 50+ zal een steeds belangrijk aandeel op de arbeidsmarkt innemen. Helaas bestaan er veel misvattingen over oudere werknemers (traag, niet in staat om te veranderen, niet techy genoeg, etc.) en wordt er weinig gedaan om hun specifieke behoeften te stimuleren en hun motivatie op het werk te begrijpen.

2. Generatie X (1965 – 1979)
Deze groep mensen betreft ruwweg de mensen die zijn geboren tussen 1965 en 1979. Door de opkomst van de anticonceptie verminderde het aantal geboorten.

Deze generatie wordt ook wel generatie Nix of de verloren generatie genoemd aangezien de ze generatie jongeren de periode van economisch verval na de tweede oliecrisis meemaakten; ze waren pas afgestudeerd en hadden veel moeite om werk te vinden omdat de bedrijven gingen snoeien door middel van een zuiniger loonbeleid. Universitair geschoolden hadden door dit gewijzigd bedrijfsbeleid de naam te duur te zijn in vergelijking met HBO afgestudeerden.

3. Generatie Y (1980 – 1994)
Deze groep mensen, ook wel Millennials genoemd, wordt over het algemeen gedefinieerd aan de hand van geboortejaren en is geboren tussen 1980 en 1994. Generatie Y is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Kenmerkend is de vertroetelende aandacht die ze kreeg van haar opvoeders. Het gevolg daarvan is een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is haar zin te krijgen.

4. Generatie Z (1995 – 2010)
Alhoewel wel eens wordt beweerd dat deze generatie lui en pretentieus is, is het tegendeel waar. Jongeren weten heel goed wat ze willen en wat ze waard zijn en zijn op zoek naar echte ervaringen. Daar willen ze best hard voor werken! Of de jongeren een lange carrière bij één werkgever ambiëren hangt af van wat die werkgever te bieden heeft. Deze generatie zoekt vooral betekenisvol werk. Stabiliteit is minder belangrijk. En dat is juist de grootste uitdaging voor het HR-beleid van morgen.

Verschillende generaties met verschillende drijfveren
Bedrijven die willen overleven, moeten zich aanpassen aan de workforce van morgen. Dat kunnen ze het beste doen door zich in te leven in deze generaties en door rekening te houden met hun drijfveren:

  • Generatie X is zeer prestatiegericht
  • Generatie Z is vooral bezig met zinvolle projecten en samenwerkingsverbanden.
  • Generatie Y bouwt de brug tussen deze twee generaties.

Welke generatie ben jij?

http://www.tvoo.nl/public/files/images/Generaties.png

 

bron: express.be

%d bloggers liken dit: