‘Slimme’ matches! – april 2019

Werkgevers die hun vacatures niet vervuld krijgen, kunnen dat verhelpen door slimmer gebruik te maken van data over functievereisten. Omgekeerd zouden werkzoekenden sneller aan een baan komen als ze met een bredere blik naar hun competenties kijken.

Onderzoekers van werkgeversvereniging AWVN, adviesbedrijf Deloitte en uitkeringsinstantie UWV denken dat er op de krappe arbeidsmarkt nog tienduizenden ‘verborgen matches’ zijn die op deze manier alsnog tot stand kunnen komen. 

Van de 253.000 vacatures per eind 2018 zijn er 190.000 te bestempelen als krapte. Dat betekent dat er naar verhouding weinig kandidaten voor zijn. Aan de andere kant van het spectrum zijn er 130.000 werkzoekenden die korter dan zes maanden in de WW zitten. Van hen zijn er 30.000 op zoek naar een functie waar relatief veel concurrentie voor bestaat van andere kandidaten. Dit wordt aangeduid als ruimte. Juist deze groep loopt het risico op langdurige werkloosheid, wat hun kansen om weer aan het werk te komen alleen maar kleiner zou maken.

Van Administratief- naar Inkoop -medewerker

De gedachte is om deze mensen te laten zien dat ze meer kans maken als ze hun blik verruimen naar functies waarvoor ze op basis van hun competenties ook geschikt voor zijn of betrekkelijk eenvoudig voor kunnen worden bijgeschoold. Als de openstaande vacatures naast 274 functieprofielen in het functiewaarderingssysteem van de AWVN worden gelegd, blijkt dat er per beroep met relatief weinig vacatures gemiddeld acht vergelijkbare functies zijn te vinden met relatief veel vacatures. 

Zo blijken de taken en competenties van een administratief medewerker — waar nog maar weinig vraag naar is — voor 69% aan te sluiten op die van een inkoopmedewerker, waarvoor de markt veel gunstiger is. In beide beroepen gaat het hem om het verzamelen, verwerken en controleren van gegevens, al is het inkoopproces iets specifieker. Beide beroepen vereisen een mbo-werk- en denkniveau. Een ander voorbeeld is een evenementcoördinator. Diens taken overlappen voor 71% met die van een expediënt in een logistiek bedrijf.

Ondersteunende staffuncties in de techniek en logistiek

‘In het algemeen blijken veel mensen in ondersteunende staffuncties ook geschikt voor banen in de techniek en de logistiek, sectoren waar veel vraag is naar personeel’, zegt Anne Wouters, adviseur beleid en strategie bij de AWVN. Werkgevers in deze sectoren zitten momenteel behoorlijk omhoog. Die nood kunnen ze verminderen door in andere vijvers te vissen. ‘In de tekst van vacatures kunnen ze daar rekening mee houden. Of als ze met een een consulent van het UWV naar kandidaten kijken.’

Dat werkgevers en werknemers dat niet zelf bedenken, is volgens haar geen kwestie van kortzichtigheid. ‘De nadruk op diploma’s, werkervaring en cv’s heeft altijd heel goed gewerkt. Maar we zien nu van twee kanten de noodzaak om anders tegen functies aan te kijken. Werk verandert heel snel. De titel van je functie blijft misschien hetzelfde, maar je doet inhoudelijk iets heel anders dan tien jaar geleden. Dat betekent dat diploma’s minder zeggen en dat je op op zoek moet naar nieuwe aanknopingspunten.’

Gerichter om- of bijscholen

Ze denkt dat de uitkomst van het onderzoek ook opleiders in staat zal stellen om mensen gerichter om- of bij te scholen. ‘Als er een gat van 30% zit tussen wat iemand al kan en wat er nodig is voor de functie, kunnen ze daar met modules op inspelen.
De drie organisaties stellen dat deze verborgen matches ‘nieuw perspectief’ kunnen bieden voor 130.000 werkzoekenden. Maar Wouters vindt het heel moeilijk om nog concreter te worden. ‘Het hangt ook af van wat mensen zelf willen. En of die banen ook in regio beschikbaar zijn. Maar er is meer mogelijk dan werkgevers vermoeden.’

bron: fd.nl