Projectsecretaresse van 66 wil graag doorwerken – mei 2019

Een projectsecretaresse die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, wil nog twee jaar doorwerken. Ze stapt naar de rechter als haar werkgever dit doorwerkverzoek weigert. Is doorwerken een recht?

De overheid mag er dan op hameren dat we allemaal langer moeten doorwerken, dat wil niet zeggen dat werkgevers daar ook op zitten te wachten. Dat merkt ook de projectsecretaresse in deze zaak. Met haar 66 jaar heeft zij recht op AOW. Maar het bedrijf gaat uit van een pensioenleeftijd van 68 jaar. Die twee jaren wil zij doorwerken. De CAO waar zij onder valt stelt dat werknemers die willen doorwerken dit minstens drie maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moeten aangeven. De werkgever moet dit doorwerkverzoek inwilligen, tenzij dit indruist tegen het bedrijfsbelang.

Bedrijfsbelang

De teamleider van de projectsecretaresse vindt dat het bedrijfsbelang inderdaad wordt geschaad als zij nog twee jaar blijft doorwerken en wijst het verzoek af. De organisatie moet verjongen en bij blijven en daar past een werklustige oudere werknemer niet bij. Dat zou de organisatie maar onaantrekkelijk maken voor jong en minder ervaren talent, zo luidt het argument.

De werknemer vecht dit besluit aan bij de geschillencommissie van het bedrijf en krijgt gelijk. Dat baat haar echter niets, want de raad van bestuur legt het besluit van de geschillencommissie naast zich neer en verwerpt het doorwerkverzoek.

Naar de rechter

De projectsecretaresse legt op 20 december 2018 – als haar arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt – haar werk neer. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich ook bij de situatie neerlegt. Zij vindt dat het bedrijf zich niet als goed werkgever gedraagt door zich niet aan de cao te houden. Zij stapt daarom naar de kantonrechter en eist dat haar werkgever haar weer toelaat tot haar werk. Als de kantonrechter deze vordering niet toewijst, vraagt de projectsecretaresse om een bedrag van 132.941,50 euro als voorschot op een schadevergoeding ter hoogte van het brutoloon over twee jaar, vermeerderd met de schade vanwege gemiste pensioenopbouw.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter vindt dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd waarom het doorwerkverzoek strijdig is met het bedrijfsbelang. Daarmee maakt het bedrijf de cao-bepaling tot een dode letter. Het bedrijf telt 4400 werknemers. Het doorwerken van één werknemer staat de verjonging van organisatie met een dergelijke omvang niet in de weg.

Ook het argument dat de werkgever later pas heeft ingebracht, namelijk dat de werknemer veel zou verzuimen wegens ziekte en doktersbezoek, veegt de kantonrechter van tafel. De geschillencommissie heeft namelijk vastgesteld dat het verzuim van deze werknemer in 2016, 2017 en 2018 onder het gemiddelde lag. De werkgever kan het tegendeel niet met concrete data onderbouwen.

De werkgever moet de projectsecretaresse daarom binnen een week weer toelaten tot haar werk en haar haar werk te laten doen tot 2020. Ook moet de werkgever het salaris betalen vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd, inclusief de wettelijke verhoging.

bron: pwnet.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: