Opleidingsmogelijkheden onduidelijk voor werknemers – januari 2015

Werknemers vinden de opleidingsmogelijkheden die de werkgever biedt vaak onduidelijk. Vooral in de ICT en dienstverlenende sector zijn werknemers hier ontevreden over. Dit blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau NIDAP en vergelijkingssite Springest. Meer dan 3.000 werknemers die zich oriënteerden op een opleiding namen deel aan de enquête. Bijna zestig procent daarvan vindt geen overzicht van opleidingen, trainingen of cursussen bij de werkgever.

Doorleren van belang
Doorleren naast het werk is door de veranderde arbeidsmarkt van toenemend belang. Ruim dertig procent van de werknemers zegt dan ook bezig te zijn met een opleiding en meer dan veertig procent rondde het afgelopen jaar een opleiding af.

Hoewel de helft van de werknemers meent dat zijn werkgever voldoende actie onderneemt om doorleren te stimuleren, zijn de opleidingsmogelijkheden in veel gevallen nog onduidelijk. Volgens de meeste werknemers is er dan ook geen overzicht beschikbaar van opleidingen, trainingen of cursussen die zij kunnen volgen.

Dit jaar besloot 17,9 procent na zijn oriëntatie op een opleiding nog niet verder te leren naast zijn baan. Zij ervaren vaak een te hoge werkdruk ervaren, hebben geen tijd voor een studie of er is geen geld. Ook hebben veel werknemers moeite met het vinden van een passende opleiding.

“Als medewerkers in staat zijn eenvoudig een opleidingsmogelijkheid te vinden die aansluit op hun leerbehoefte, blijven zij eerder actief met hun ontwikkeling. Daar kunnen werkgevers een faciliterende rol in spelen”, aldus oprichter Ruben Timmerman van Springest. Een hoger salaris is overigens geen motivatie om door te leren: in de meeste gevallen wordt er geen salarisstijging verwacht met het volgen van een opleiding.

Opleidingsbudget blijft onbesteed
Vorig jaar bleef 40 procent van het opleidingsbudget van werkgevers echter onbesteed. Timmerman: “Er lijkt nog een hoop winst te behalen op dit gebied als werkgevers duidelijker communiceren over de mogelijkheden die zij bieden. Daarnaast is de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten een punt waarover werknemers beter geïnformeerd kunnen worden.”

Bron: Nationale Onderwijsgids (01-2015)

%d bloggers liken dit: