Loonverschillen mannen en vrouwen kleiner – december 2016

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner. Er bestaan nog steeds beloningsverschillen, maar deze zijn voor een groot deel verklaarbaar door kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, deeltijdwerken en werkervaring. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrouwen lijken met name bij de overheid bezig te zijn met een enorme inhaalslag. Er zijn duidelijke verschillen te zien. Waar een 50-jarige vrouw in 2008 zo’n 20 procent minder verdiende dan een mannelijke collega, was dit loonverschil in 2014 gedaald naar 13 procent. In het bedrijfsleven daalde het verschil van 30 naar 27 procent.

Overheid en bedrijfsleven

Bij het bedrijfsleven zijn de verschillen groter dan bij de overheid. ‘Bij het bedrijfsleven verdienen mannen nog ruim 20 procent meer per uur dan vrouwen. Daar zit van alles achter. Daar hebben we ook op gecorrigeerd. Dan moet je denken aan dingen als opleiding, ervaring, de sector waar mensen werken, of ze parttime of fulltime werken. Als je die zaken meeneemt wordt het verschil een stuk kleiner. Bij bedrijven verdienen vrouwen dan zo’n 7 procent minder en bij de overheid 5 procent’, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Jonge vrouwen hoger salaris

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat jonge vrouwen meer verdienen dan jonge mannen. Dit verschil is verklaarbaar door het feit dat jonge vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen. Bij oudere werknemers ligt het salaris precies andersom. Daar verdienen de mannen meer dan de vrouwen. Het omslagpunt van ‘jonge’ naar ‘oude’ werknemer ligt bij de overheid op 36 jaar. In het bedrijfsleven is er sprake van een omslag bij 30 jaar.

Verklaring afname

De verschillen worden kleiner omdat het opleidingsniveau van vrouwen stijgt. Bij het berekenen van de beloningsverschillen heeft het CBS rekening gehouden met twintig relevante kenmerken, zoals opleidingsniveau en beroepsniveau. Wat de oorzaken zijn van de verschillen die resteren is onbekend. Het kan te maken hebben met seksediscriminatie.

bron: bnr.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: