Leuker kunnen ze het niet maken, wel eerder! – mei 2015

Door een reorganisatie bij de Belastingdienst zulen 5000 medewerkers hun huidige baan verliezen. Helaas is dit onontkoombaar aangezien het type werk sterk aan het veranderen is. Maar zag de Belastingdienst dat niet al eerder aankomen dan?

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de universiteit van Tilburg noemt het onontkoombaar dat er met minder mensen bij de Belastingdienst wordt gewerkt aangezien het type werk bij de Belastingdienst sterk aan het veranderen is. Wel had de Belastingdienst de bestaande krachten eerder moeten omscholen, zegt hij op BNR Radio. “Er is nu sprake van een mismatch. Aan de ene kant heeft de Belastingdienst mensen met nieuwe kennis nodig, aan de andere kant is er een groot aantal mensen dat niet meer kan worden ingezet,” aldus de hoogleraar.

Nieuwe vacatures

Staatssecretaris Wiebes noemt de Belastingdienst sterk verouderd. Iets wat volgens Wilthagen ‘natuurlijk geen natuurverschijnsel dat zich opeens voordoet’. “Het is logisch dat er een aantal mensen niet mee kan in de ontwikkelingen, maar als het om 5.000 mensen gaat, kun je zeggen dat je redelijk laat bent begonnen om mensen up to speed te brengen. Natuurlijk heb je nieuwe mensen nodig, maar het is zuur als je van 5.000 mensen afscheid moet nemen, terwijl je er tegelijkertijd 1.500 aanneemt.”

Mobiliteit

Ook twijfelt Wilthagen aan het plan van de staatssecretaris om de werknemers elders bij de overheid onder te brengen. “De overheid is één van de sectoren waar de werkgelegenheid krimpt. Herplaatsen binnen de overheid zal dus een heel moeilijke klus worden.”

Bron: HRPraktijk.nl (05-2015)

%d bloggers liken dit: