Laten we het persoonlijk houden! – januari 2016

Dit vinden meeer dan de helft van de Nederlandse leidinggevenden de belangrijkste selectiecriteria voor het werven van nieuwe medewerkers:

  1. Persoonlijke kwaliteiten,
  2. Kennis en vaardigheden,
  3. Competenties,
  4. De cultural en team fit en
  5. Ambitie.

Dat blijkt uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek, een onderzoek van onder meer de redactie van Management Team, waarbij zo’n 550 leidinggevenden en ruim 100 van hun medewerkers zijn ondervraagd.

bid-1

Frappant is dat de laatst genoten studie en activiteiten buiten het werk er helemaal niet toe doen. Ben je introvert/extravert? Boeit niet zo, als je maar over de juist competenties, kennis, vaardigheden beschikt. En het belangrijkste jouw persoonlijke kwaliteiten! Aldus de ondervraagden….

Passie? Dat wel graag!

Zowel de leidinggevenden als de werknemer noemen dezelfde 5 belangrijke kenmerken van talent:

  • passie & zelfmotivatie,
  • authentiek & creatief,
  • nieuwsgierigheid,
  • leervermogen en
  • pro-actief oplossen van problemen.

Belang talent wordt onderkend

Een ruime meerderheid (88%) van de leidinggevenden geeft aan dat zij goed in staat zijn om talent te herkennen, te waarderen en het talent zich verder te laten ontwikkelen. Zowel de ondervraagde werknemers als leidinggevenden zijn het bovendien overwegend eens met de stellingen ‘talent trekt talent aan’, ‘talentgerichte organisatie zijn succesvol omdat zij mensen boven procedures en functies stellen’ en dat ‘de enige manier om als organisatie te overleven, is door actief beleid te voeren op talent’.

Slechts 39%: ‘Veel geld en tijd voor werving’
Het belang van talent wordt dus wel met de mond beleden. Maar de praktijk wijst evenwel nog wel eens wat anders uit. Slechts 39% van de leidinggevenden zegt bijvoorbeeld dat er veel tijd en geld wordt besteed aan de werving van nieuw talent. Ook is slechts 33% van de leidinggevenden het eens met de stelling dat het bedrijf zich in dienst van talent stelt zodat het talent zich volledig kan ontwikkelen. Ai. We (of liever: de leidinggevenden van Nederland) lijken dus wel te willen, maar er nog steeds niet helemaal in te slagen talent centraal te stellen in de strategie.

Weet jij jouw persoonlijke kwaliteiten te benoemen? Ben jij je bewust van de kwaliteiten die jou onderscheiden? Ken jij je competenties? Weet jij wat jou uniek maakt? Lees verder

bron: werf-en.nl

%d bloggers liken dit: