Hoe was je week? – mei 2016

Wij mensen zijn ook alleen maar mensen en af een toe een goed gesprek voeren leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit van medewerkers. Maar managers komen hier niet aan toe, of hebben er geen trek in: bang voor nóg meer ellende.

In de zakelijke wereld is er bijna geen krachtiger managementinstrument te bedenken dan een goed gesprek dat een leidinggevende voert met zijn medewerker.

  • ‘Hoe gaat het met je?’
  • ‘Waar loop je tegenaan?’
  • ‘Wat heb je van ons nodig?’

Hoe was je week?

Er zijn al managers die iedere vrijdag medewerkers bellen om hun werkweek door te spreken. Managers die deze vragen met enige regelmaat stellen aan hun medewerkers, kweken op die manier meer gemotiveerde en tevreden medewerkers dan collega’s die deze gesprekken achterwege laten. De medewerker gaat beter presteren en bovendien gaat het ziekteverzuim drastisch naar beneden. Aandacht en interesse wakkeren nu eenmaal het geluksgevoel aan bij de mens: dus ook bij de medewerker. Medewerkers vinden aandacht van hun baas in veel gevallen zelfs belangrijker dan financiële beloning.

Reden genoeg om het voeren van een goed gesprek boven in de gereedschapskist van de manager te leggen, zou je zeggen. ‘Minimum input, maximum output.’ Toch krijgt dit klassieke instrument vaker niet dan wel een volwaardige plek binnen het arsenaal van krachtige managementtools. De reden is dat managers vaak te druk zijn: met het volgen van managementcursussen, met het realiseren van kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren) en andere targets, met het invullen van Excelsheets, en met het bijwonen van vergaderingen. Er blijft dan vaak eenvoudigweg geen tijd over om rustig met een medewerker in gesprek te gaan.

Managers moeten aan de bak!

Een andere veelgehoorde reden dat er niet wordt gepraat, is dat managers hun handen liever niet willen branden aan zo’n gesprek. Ze zijn niet gewend persoonlijke vragen te stellen aan medewerkers en stellen zich daarin liever wat terughoudender op. En ze zijn bang dat wanneer ze medewerkers een spreekwoordelijke vinger geven, deze er met de hele hand vandoor gaan. Of de manager vreest een beerput aan ongenoegen open te trekken, en daar zit hij, gezien de drukke agenda, bepaald niet op te wachten.

Toch moeten leidinggevenden aan de bak op het communicatieve vlak. Nu de stijl van leiderschap lijkt te veranderen en steeds meer leiders zich vooral dienend en coachend opstellen — in plaats van dominant en controlerend — wordt communiceren des te belangrijker. Van managers wordt dus steeds vaker gevraagd dat ze zich eerlijk en kwetsbaar durven opstellen, en van mens tot mens een gesprek aangaan met hun medewerkers, om samen tot betere resultaten te komen.

Er zijn al HR-directeuren gesignaleerd die hun leidinggevenden verplichten om systematisch en consequent iedere vrijdag hun medewerkers te bellen met een enkele vraag: ‘Hoe was je week? Gemeende interesse werkt natuurlijk het beste, maar zelfs geveinsde interesse zet zoden aan de dijk. Langzaam maar zeker sijpelt dit besef door bij bedrijven.

Dus mocht jij jouw leidinggevende aan je bureau krijgen vrijdag, besef dan dat hij werkt aan zijn communicatie vaardigheden, ook al is hij/zij gestuurd door HR;-)

Bron: FD.nl

%d bloggers liken dit: