Hi, ik ben Rob. Ot, je nieuwe collega! – januari 2016

Een vraag die veel mensen bezig houdt is wat de betekenis van digitalisering en robotisering is en kan zijn voor de toekomst van werk. Daarover is nu weer een nieuw rapport verschenen van de World Economic Forum. Die concludeert dat de komende jaren 5 miljoen banen verdwijnen. Daarin staat ook een lijst met de vaardigheden die je in 2020 het hardst nodig hebt op de werkvloer.

Dingen die robots niet kunnen

Robert Went van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kan zich wel vinden in die lijst. Hij schreef vorig jaar met collega’s het boek ‘De robot de baas: de toekomst van werk in het tweede machinetijdperk’. Volgens Went laat de lijst zien dat het belangrijk is dat je niet moet proberen om dingen net iets beter te doen dan een robot, maar dat je dingen moet gaan doen die robots nu en in de komende jaren niet kunnen.

De zes belangrijkste vaardigheden:

  1. Oplossen van complexe problemen: Went: “Robots moeten het hebben van brute rekenkracht, maar een nieuw probleem oplossen of een vraag stellen kunnen ze niet, zeker als ze daarbij rekening moeten houden met allerlei complexe factoren. Een mens kan dat wel. Daarom is dit punt zo belangrijk”.
  2. Kritisch denken: “Beslissingen op de werkvloer worden in een bepaalde context gemaakt” zeg Went. “Een robot houdt daar geen rekening mee. Een werknemer kan dat wel. Stel, er zijn 3 oplossingen. Welke nemen we dan? Dat is kritisch denken”.
  3. Creativiteit: Creativiteit houdt volgens de onderzoekers van het World Economic Forum in dat je een onderwerp op een opmerkelijke of slimme manier benadert, of dat je nieuwe manieren verzint om een probleem op te lossen. Robots zullen altijd de meest efficiënte manier kiezen, maar vernieuwend of creatief zijn ze niet.
  4. People management: Hoe motiveer je iemand? Hoe vind je de beste werknemer? Hoe help je anderen zich te ontwikkelen? Daar gaat people management over. Ook dit zie je een robot niet snel doen.
  5. Samenwerken met anderen: Het wordt moeilijk om een robot als collega te zien. Went: “De mens is een sociaal wezen. Een mens heeft een lichaam. Dat geldt voor robots niet.” Om goed samen te werken, hebben we dus mensen nodig.
  6. Emotionele intelligentie: Robert Went: “Empathie is iets wat robots niet hebben. Ze hebben geen inlevingsvermogen. Ze kunnen misschien spiertjes in het gezicht lezen die tonen hoe iemand zich voelt, maar ze kunnen niet een gesprek voeren met iemand die overstuur is”.

Meer samenwerken met robots dan er door vervangen worden

En we hoeven niet bang te zijn voor de robot, benadrukt Went. “De mens is nog steeds nodig. Banen zijn bundels van taken. Vroeger had een werknemer twee taken. Tien jaar geleden waren dat er al zes. Heel veel mensen zullen zien dat een deel van die taken vervangen wordt door robots. Maar anderen niet. We moeten voortdurend nadenken over wat wij kunnen en wat we door robots laten doen. En veel meer mensen zullen samenwerken met robots dan er door vervangen worden.”

En Went heeft nog een paar bemoedigende woorden voor iedereen die bang is dat alle technische ontwikkelingen hem boven het hoofd groeien. “We dachten dat het volgen van technische vakken de oplossing was. Maar dat is onvoldoende. Sociale vaardigheden zijn net zo belangrijk. Dat blijkt ook wel uit de lijst.”

Wil jij eens van gedachten wisselen met ons? Nieuwsgierig hoe wij hier tegenaan kijken? Lees verder.

bron: rtlnieuws.nl

%d bloggers liken dit: