6 tips om grip te krijgen op de millennials – oktober 2019

In 2020 bestaat meer dan een derde van de wereldwijde beroepsbevolking uit millennials. De millennial-generatie, ook wel eens Generatie Y genoemd, slaat op hen die geboren zijn tussen 1980 en 1995. Millennials zijn dus tussen de 21 en 36 jaar oud.

Wat was de situatie op de arbeidsmarkt?

Millennials groeiden op als kinderen van ouders die in de jaren zeventig, tachtig en negentig te maken kregen met baanonzekerheid. En ze maakten hun entree op de arbeidsmarkt tijdens een wereldwijde recessie, waarin de jeugdwerkloosheid tot recordhoogtes steeg, economische cycli elkaar steeds sneller opvolgden en er steeds meer behoefte kwam aan nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die zij niet beheersten doordat het hen ontbrak aan de juiste opleiding. Dat is tenminste wat ze vaak te horen kregen. Hoe kijkt deze groep aan tegen de wereld van werk?

Hoe kijken ze aan tegen hun carrière?

Millennials denken verrassend zonnig over hun carrière. Twee derde van hen is optimistisch over de baanvooruitzichten van dit moment. 73 procent van alle millennials heeft het vertrouwen dat zich binnen drie maanden een gelijkwaardige of beter betaalde baan aandient, mocht de belangrijkste bron van inkomsten plotseling wegvallen. Wereldwijd is een meerderheid van de millennials rooskleurig over de toekomst: zij verwachten een succesvolle carrière tegemoet te gaan.

Willen zij werken tot zij erbij neervallen?

De meeste millennials weten dat ze langer zullen werken dan werknemers van voorgaande generaties. In Nederland verwacht meer dan de helft (maar liefst 87%) na zijn 65ste nog te werken. Niettemin zijn er ook veel millennials die denken dat ze voor hun 65ste kunnen stoppen met werken. De tijd zal het leren.

Bestaat hun werkweek ook uit 40- uur?

Millennials hebben volgens sommigen de naam werk niet zo belangrijk te vinden, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Millennials werken net zo hard, zo niet harder, dan werknemers van andere generaties. 60% geeft aan meer dan veertig uur per week te werken. En een kwart werkt meer dan vijftig uur. 23% van de millennials heeft twee of meer betaalde banen.

Wat is dat toch met die breaks van ze?

Millennials gaan ervan uit dat ze meer en langer werken dan voorgaande generaties. Ze verwachten dat hun carrière gevarieerder zal zijn en dat ze vaker een tijdje gas terugnemen. 84 procent voorziet tijdens zijn of haar loopbaan langere perioden waarin afstand wordt genomen van het werk: carrièregolven nemen op die manier de plaats in van de traditionele carrièreladders die eerdere generaties doorliepen. De redenen om een adempauze te nemen, zijn opmerkelijk. Vrouwen doen dat om voor anderen te zorgen (hun kinderen, oudere familieleden) of bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen. Mannen hebben andere prioriteiten. Millennials verschillen niet van elkaar als het gaat om de behoefte om goed voor zichzelf te zorgen. Zowel mannen als vrouwen willen tijd inplannen voor zichzelf. 4 van de 10 millennials hebben het voornemen om behoorlijke perioden vrijaf te nemen, om te ontspannen, te reizen of op vakantie te gaan.

Waar letten millennials op als ze gaan voor een baan? 

Millennials letten op 3 dingen als ze kiezen waar en hoe ze werken: geld, zekerheid en vrije tijd. Ze willen beloond worden voor hun inspanningen, zich zeker voelen van hun baan en tegelijk de vrijheid hebben om eens in de zoveel tijd een adempauze in te lassen. Ze vinden het ook belangrijk om met fijne collega’s te werken en plezier te hebben tijdens het werk. Evenals de mogelijkheid om flexibel te werken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Hoe kun je nu millennials aantrekken, behouden en ontwikkelen?

  1. Bied carrière zekerheid: Laat zien dat het goed is voor je carrière als je bij het bedrijf blijft. Deel voorbeelden van mensen die een betere functie hebben gekregen door het volgen van opleidingen en training on the job. Speel in op de behoefte van millennials om ook op langere termijn inzetbaar te blijven.
  2. Focus op een brede carrière en mobiliteit: Creëer mogelijkheden voor millennials om verschillende projecten te doen met verschillende teams, zodat ze op allerlei plekken in de organisatie ervaring opdoen en aan hun netwerk bouwen. Kom tegemoet aan hun honger naar nieuwe mogelijheden, zonder dat ze naar een andere werkgever hoeven te stappen. Benadruk dat promotie niet alles is en dat het belangrijk is om te bouwen aan een portfolio van vaardigheden en ervaringen.
  3. Voer regelmatig loopbaangesprekken: Praat regelmatig met millennials over hun carrièrepad en hun ontwikkeling. Focus op doelen die op korte termijn bereikbaar zijn en maak plannen die dit ook mogelijk maken. Maak in deze gesprekken duidelijk hoe de manier waarop ze nu werken hun vooruitzichten kan verbeteren en daarmee ook hun inzetbaarheid op de langere termijn.
  4. Geef ze voldoende waardering: Geef regelmatig feedback tijdens een persoonlijk gesprek. En bevestig millennials in hun kwaliteiten. Ontdek nieuwe kanalen om uiting te geven aan waardering door managers en leeftijdgenoten. Het kost niets en het is een doeltreffende manier om medewerkers betrokken te houden.
  5. Vaar mee op hun carrièregolven en wees flexibel: Vaar mee op hun carrièregolven en zorg ervoor dat het nemen van een break normaal wordt in de cultuur van de onderneming. Wees duidelijk over de flexibiliteit die de onderneming kan bieden en ondersteun medewerkers als ze na een periode van afwezigheid weer terugkomen.
  6. Sta open voor nieuwe arbeidsvormen: Millennials geven de voorkeur aan een fulltime baan, maar velen staan open voor alternatieve arbeidsvormen, zoals parttime werken, zelfstandig ondernemen of het combineren van verschillende banen. Zorg ervoor dat sommige kenmerken van deze nieuwe arbeidsvormen ook terug te vinden zijn in de vaste banen, zoals flexibiliteit in de manier waarop, waar en wanneer mensen werken en variëteit in projecten. Zo neemt de betrokkenheid toe en blijven millennials langer met de organisatie verbonden.

bron: manpowergroup.nl

%d bloggers liken dit: